התאמה מקצועית - עיניין של רצון

Essay Body

-

התאמה מקצועית עונה על צורך בסיסי שקשור לשאיפה לקראת
מוטיב חיים מרכזי , אשר מוליך את האדם לקראת יעדי הקריירה שלו. מה שקרו בעגה במקצועית עוגן קריירה. להלן דוגמאות של עוגני קריירה כפי שהם מופיעים בספרות בתחום הקריירה:
  1.  אוטונומיה - צורך להשתחרר מאילוצים ארגוניים מתוך רצון להביא לידי ביטוי יכולות וכישורים באופן עצמאי ללא מחויבות ארוכת טווח וללא התקשרות, אשר מגבילה את חופש הפעולה של הפרט.
  2.  שרות - העדפת תפקידים הקשורים לשרות לזולת. מתן סיוע, תמיכה וקשב, נכונות להיות זמין , לתרום, לגלות אכפתיות ומעורבות לקשייהם של אחרים.
  3.  בטחון - צורך בייצוב קריירה תוך התקשרות ארוכת טווח לארגון אחד או לעיסוק אחד. המוטיב העיקרי הינו שמירת הקיים והימנעות מהרפתקאות מיותרות ואי וודאות.
  4.  צמיחה - צורך חזק בגדילה התפתחות, הפעלת מגוון כישורים, אפילו על חשבון סטטוס וקביעות, שימת דגש על תפקידים אשר יתרמו ליצירתיות ולפיתוח אישי.
  5.  סטטוס - העדפת תפקידים המאפשרים הבלטת סטטוס גבוה, חיפוש סממני מעמד, כוח, יוקרה והשפעה לשם קדום אישי.
תיאוריות פסיכולוגיות הומאניסטיות וגם הרמב"ם סוברים שזהו החלק הדומיננטי ביותר בקביעת מהלכיו של האדם שכן הוא באופן מודע "מרצונו ומדעתו" מעצב את אישיותו וכפועל יוצא מכך את מקצועו. אם הנטיות התעסוקתיות מתייחסות למה האדם הינו היום. אזי העוגנים מתייחסים למה האדם רוצה להיות בעתיד.
סביר שהנטייה התעסוקתית תלווה אותנו הרבה שנים מסיבות אישיות ואף פרקטיות פרוזאיות. לדוגמא, לא סביר שמנהל מכירות בשנות הארבעים לחייו ישנה את הנטייה התעסוקתית שלו ויעשה הסבה לרפואה גם מכיוון שכישוריו אינם מתאימים לתחום וגם מכיוון שכניסה לבית ספר לרפואה מוגבלת לעד גיל שלושים ומש. אך יתכן שיזם היי-טק ישנה את המוטיב המרכזי בחייו ויתחיל לתרום לקהילה וכך ישנה את העוגן המרכזי בחייו מהישג וצבירת ממון לצמיחה ותרומה לקהילה (ולאחרונה אנו נתקלים גם בתופעות כאלה.)
עוגן תעסוקתי יכול להשתנות כל מספר שנים, כפי מעידים אריקסון ופסיכולוגיים התפתחותיים אחרים . עם חלוף השנים משתנה נקודת המבט ומטלות, אתגרים וערכים של תקופת זמן אחת ממצים את עצמם ואז נפנים למטלות ואתגרים חדשים.
ישנם קריירות אשר מאופיינות בתחילה בעוגן קביעות והישגיות ולאחר מכן הם משתנים לאוטונומיה וצמיחה ועיתים ההפך.
הסביבה המשתנה תורמת, כמובן, את השפעתה והיום בעידן שבו השינויים הם כה רבים ותכופים יש לכך השלכות לגבי עוגן תעסוקתי כמו בטחון אשר יהפוך, מן הסתם, לתחום קשה לעגינה בגלל הדינמיקה הטכנולוגית והכלכלית שאנו חווים.

תגובות
למאמר זה התקבלו 0 תגובות למאמר זה התקבלה תגובה אחת למאמר זה לא התקבלו תגובות