מדריך ידידותי ומקוצר לדיני עבודה

Essay Body

-

שעות נוספות

רוב העובדים במגזר הפרטי עובדים 5 ימים בשבוע ולכן יום עבודה שלנו מוגדר ככזה שמתפרס על 9 שעות ביום.
אם עובדים יותר מ-9 שעות ביום זכאים לתוספת עבור שעות נוספות ובלבד שעבדנו 43 שעות בשבוע ומעלה.
עבור שעתיים ראשונות מעבר ל- 9 שעות עבודה, זכאים לתוספת של 25% על השכר.
ואחר מכן זכאים לתוספת של 150%.

ימי חופשה שנתיים לעובד

חופשה הנה אחת מהזכויות הבסיסיות שמוקנות לך כעובד.

להלן הזכאות לחופשה על פי המידע באתר משרד הכלכלה למי שעובד 5 ימים בשבוע :

 

עד 4 שנות וותק -מגיעות לך 10 ימי חופשה לכל שנה .

שנה החמישית- 12 ימי חופשה.

שנה השישית- 14  ימי חופשה.

 שנה שביעית- 15  ימי חופשה.

שנה שמינית- 16 ימי חופשה.
שנה תשיעית- 17 ימי חופשה.

שנה עשירית- 18  ימי חופשה.

שנה 11- 19 ימי חופשה.

לכל שנה נוספת יתווסף יום לכל שנת עבודה עד לחופשה של 28 ימים

 


מי שעובד שישה ימים בשבוע זכאי למספר גבוה יותר של ימי חופשה.
מי ששייך למגזר עליו לא חל צו ההרחבה, מספר ימי החופשה שהוא זכאי להן שונה ובדרך כלל קטן מהמצוין כאן.

מי שעבד פחות משנה במקום עבודה אחד ופחות מ 240 יום זכאי לימי חופשה
(או שווי ערך כספי שלהם) לפי החישוב הבא:

240 / (14 * ימי עבודה בפועל )

עבודה לתקופה קצרה יותר של עד 75 יום מזכה ב- 4% מהשכר .

דמי מחלה

עבור היום הראשון אין תשלום, מנוכה מימי החופשה, או משכר העובד.
עבור היום השני 50% משכר של יום רגיל.
עבור היום השלישי 50% משכר יום רגיל.
עבור היום הרביעי ואילך 100% משכר יום רגיל.

דמי הבראה

קבלת דמי הבראה אינה מותנית ביציאה לחופשת הבראה , אלא מדובר בזכות שמוקנית לך ומשמעותה תשלום שאתה זכאי לו לפי מספר שנות הותק בעבודה.

שנה ימי הבראה
ראשונה
5
שניה ושלישית
6
רביעית עד עשירית
7
אחת עשרה עד חמש עשרה
8
שש עשרה עד תשע עשרה
9
עשרים
10


בתחומים : מתכת , בניין, חקלאות, ועץ זכאים למספר שונה של דמי הבראה.
כל יום הבראה הינו שווה כסף לסכום מסוים הנקבע באותה שנה.

החזר נסיעות

כל עובד הזקוק לתחבורה למקום עבודתו , זכאי להוצאות הנסיעה לעבודה וממנה בכל יום בו השתמש בתחבורה. עד לסכום מקסימלי שנקבע בחוק.
עובד שברשותו רכב צמוד, או שמקבל הוצאות רכב או מוסע לעבודה על ידי המעסיק אינו זכאי להחזר נסיעות.
המעסיק יכול להמיר את החזר הנסיעות בכרטיס "חופשי חודשי"

הנתונים המפורטים כאן הינם לידיעה כללית בלבד ואין לראות בהם מקור רשמי ומחייב לדיני עבודה.

תגובות
למאמר זה התקבלו 0 תגובות למאמר זה התקבלה תגובה אחת למאמר זה לא התקבלו תגובות