לקחת אחריות

Essay Body

-

א, אח, אחר, אחרי, אחריו, אחריות

למילה אחריות משמעות עמוקה והיא  מתפתחת בהדרגה.

אדם אינו יכול להיות אחראי על אחרים לפני שהוא אחראי על עצמו:

א - הכוונה היא לאני, קודם כל אני צריך לקחת אחריות על עצמי.

אח - לאחר שלקחתי אחריות על עצמי אני יכול לקחת אחריות על אחי. הכוונה למעגל הקרוב אלי, בני משפחתי וחברי הקרובים.

אחר - השלב הבא הוא לקיחת אחריות על האחר, על הזולת.

אחרי - ברגע שלקחתי אחריות על שלשת המעגלים הראשונים אני יכול להוביל אחרי בעבודה, בצבא, בקהילה, במדינה, בעולם.

אחריו - אמונה באלוהים. גם אם אני מוביל אני בעצם מחובר לישות הרבה יותר גדולה ממני.

ולבסוף אחריות שמתחילה ב-א ומסתיימת ב-ת.

לכן, כשמישהו לוקח אחריות היא צריכה להיות כוללת מההתחלה עד הסוף.

תגובות
למאמר זה התקבלו 0 תגובות למאמר זה התקבלה תגובה אחת למאמר זה לא התקבלו תגובות