תקנון האתר

Essay Body

כל התכנים באתר הינם רכושה הבלעדי ל jobportal.co.il ואין לעשות בהם שום שימוש לרבות העתקה, שיכפול וצילום ללא אישור מפורש ובכתב מבעלי האתר.

חברת jobportal.co.il אינה אחראית לכל מעשה, או מחדל של גורם כל שהוא אשר פעל על פי האמור באתר.

 

 

בכבוד רב,

 

הנהלת

 jobportal.co.il